15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
10.09.2018 - 11:19:28

33. hlasování, protinávrh

Poskytnutí dotací na individuální účel - II.změna rozpočtu 2018
Materiál č. ZK/N 10565


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 44Pro: 22Proti: 8Zdržel se: 14

ODS
Ivan Adamec:Zdržel se Martin Červíček:Zdržel se Jana Drejslová:Zdržel se
Václav Řehoř:Zdržel se Oldřich Vlasák:Zdržel se
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Zdržel se Josef Dvořák:Nehlasoval
Pavel Hečko:Proti Jiří Štěpán:Zdržel se Edita Vaňková:Zdržel se
TOP 09
Aleš Cabicar:Zdržel se Leoš Heger:Zdržel se Milan Sommer:Proti
Zdeněk Švorc:Zdržel se
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Proti Vladimír Derner:Proti Zdeněk Fink:Zdržel se
Karel Klíma:Zdržel se Anna Maclová:Zdržel se
STAN+VČ
Martina Berdychová:Proti Rudolf Cogan:Proti Dana Kracíková:Proti
Jan Sobotka:Proti
ANO 2011
Jana Berkovcová:Pro Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Pro Jiří Kálal:Pro Miroslav Kodydek:Pro
Petr Koleta:Pro Jaroslav Kostelníček:Pro Eva Matyášová:Pro
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Pro Petr Sadovský:Pro
Monika Štayrová:Pro
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Pro
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Pro Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:Pro Martin Jiránek:Pro