15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
10.09.2018 - 10:54:14

27. hlasování, návrh

Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK I
Materiál č. ZK/N 10518
(usnesení č. 15/24)


Návrh byl přijat
Přítomno: 42Pro: 39Proti: 0Zdržel se: 3

ODS
Ivan Adamec:Pro Martin Červíček:Pro Jana Drejslová:Pro
Václav Řehoř:Pro Oldřich Vlasák:Pro
ČSSD
Miroslav Antl:Pro Jan Birke:Pro Josef Dvořák:Nehlasoval
Pavel Hečko:Pro Jiří Štěpán:Pro Edita Vaňková:Pro
TOP 09
Aleš Cabicar:Pro Leoš Heger:Pro Milan Sommer:Pro
Zdeněk Švorc:Pro
Koalice pro KHK
Pavel Bělobrádek:Pro Vladimír Derner:Pro Zdeněk Fink:Pro
Karel Klíma:Pro Anna Maclová:Pro
STAN+VČ
Martina Berdychová:Pro Rudolf Cogan:Pro Dana Kracíková:Pro
Jan Sobotka:Pro
ANO 2011
Jana Berkovcová:Pro Stanislav Friedrich:Pro Ivana Hantschová:Pro
Jan Jarolím:Pro Jiří Kálal:Pro Miroslav Kodydek:Zdržel se
Petr Koleta:Pro Jaroslav Kostelníček:Zdržel se Eva Matyášová:Pro
Jindřich Outlý:Pro Zdeněk Praus:Pro Petr Sadovský:Pro
Monika Štayrová:Nehlasoval
KSČM
Josef Lukášek:Pro Zdeněk Ondráček:Pro Otakar Ruml:Pro
Táňa Šormová:Pro
SPD + SPO
Miroslav Matějka:Zdržel se Jiří Morávek:Pro
Piráti+SZ
Martin Hanousek:Nehlasoval Martin Jiránek:Pro