Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeMapové služby

Mapové služby (WMS)

14.3.2005 0:00

Web Map Service (WMS)
je základní službou pro práci s mapami na internetu. Tato služba (protokol) byla vyvinuta konsorciem Open GIS (OGC) jako standard pro přenášení map a polohově určených dat přes Internet za účelem vytváření mapových kompozic.

Co tato služba umožňuje?

  • uživatel má v jedné aplikaci přístup k mapám z několika serverů
  • servery mohou využívat služeb jiných serverů tzv. kaskádování serverů
  • standardní protokol komunikace umožňuje pro různé funkce využívat programové vybavení různých výrobců
  • data mohou být na serverech uložena v různých formátech, navenek jsou však prezentována ve standardním formátu (gif, png, jpeg apod.)
  • služba podporuje formát XML dokumentů pro popis služby

Mapový server Královéhradeckého kraje

 

 Služby WMS mapového serveru Královéhradeckého kraje - tématická data
url: http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/wms/isapi.dll
popis: poskytuje data pro území Královéhradeckého kraje (administrativní členění, územní plánování, kultura, školství, regionální rozvoj, zdravotnictví, životní prostředí, sociální péče, digitálního modelu terénu)

 

 Služby WMS mapového serveru Královéhradeckého kraje - mapy ČÚZK
url: http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/mapywms/isapi.dll
popis: poskytuje mapy ČÚZK ve spojení s hranicemi obcí pro území Královéhradeckého kraje (ZM 1 : 200 000, ZM 1 : 50 000, ZM 1 : 10 000, barevnou ortofotomapu)

 

Další mapové služby (WMS)

Krajský úřad Vysočina

 Informatika - sítě, metropolitky
url: http://gis.kr-vysocina.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?SERVICE=WMS&ServiceName=metropolitky&VERSION=1.1.0&
 Doprava - dopravní informace
url:

http://gis.kr-vysocina.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0&

Krajský úřad Pardubického kraje

 Pasport ÚPD obcí Pardubického kraje
url: http://195.113.178.19/html/wms_up.dll?
 Ortofoto Pardubického kraje
url: http://195.113.178.19/html/WMS_orto.dll?
 Rastrové mapy Pardubického kraje
url: http://195.113.178.19/html/WMS_topo.dll?
 Tématická data
url: http://195.113.178.19/html/WMS_tema.dll?

Krajský úřad Libereckého kraje

 Ochrana přírody
url: http://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/priroda?SERVICE=WMS
 Protipovodňová ochrana
url: http://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/povoden?SERVICE=WMS

Ústav pro hospodářskou úpravu lesa

 Oblastní plány rozvoje lesa (OPRL)
url: http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?SERVICE=WMS
 Honitby ČR
url: http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/honitby.asp?SERVICE=WMS

 

Autor: Jiří Holas