Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

KH - odbor kancelář hejtmana

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon
Lukáč Jan Mgr. zástup vedoucí odboru 1a-N5.101 495 817 224
Bystrianská Kateřina Mgr.   právnička odboru 1a-N5.103 495 817 714
Maroušková Markéta Mgr.   referentka odboru 1a-N5.102 495 817 205
Teplá Petra Ing.   ekonomka odvětví - kapitola18,finanční dary poskytované radou kraje 1a-N5.102 495 817 352
oddělení sekretariátu hejtmana
Černá Kateřina zástup pověřena vedením oddělení sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 222
Popelka Břetislav   řidič 1a-P2.106 495 817 536
Vaníček Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 538
Veselá Petra   referentka sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 221
úsek asistentů/asistentek
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí úseku, asistentka náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové 9-N3.902 495 817 565
Drábková Věra Ing. DiS.   asistentka 1. náměstka hejtmana Mgr. Martina Červíčka 9-N3.903 495 817 442
Černá Iveta   asistentka člena rady Bc. Pavla Hečka 4b-N3.417 495 817 333
Janečková Lydie Mgr.   asistentka člena rady JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. 1a-N3.119 495 817 215
Javůrková Lucie Ing.   asistentka náměstka hejtmana Ing. Vladimíra Dernera 9-N3.920 495 817 363
Nováková Soňa   asistentka náměstka hejtmana Ing. Aleše Cabicara 9-N3.919 495 817 474
Novotná Květoslava Bc.   asistentka člena rady Bc. Karla Klímy 9-N3.922 495 817 324
Vavrečková Veronika Mgr.   asistentka člena rady Mgr. Václava Řehoře 1a-N3.104 495 817 251
oddělení tiskové
Lechmann Dan Mgr. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.437 495 817 133
Friček Michal Mgr.   public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 4b-N3.437 495 817 207
Klemt Jiří   odborný referent 4b-N3.437 495 817 213
Svatoňová Martina Mgr.   redaktorka tiskového oddělení 4a-N3.436b 495 817 218
Vaníček Lukáš Bc.   referent tiskového oddělení 4b-N3.436b 495 817 271
Velčovská Sylvie Mgr.   tisková mluvčí 4b-N3.436b 495 817 203
oddělení krizového řízení
Pejšek Miroslav Ing. zástup vedoucí oddělení, bezpečnostní ředitel KÚ 1a-N4.101 495 817 206
Mareš Jan Ing.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS, krizové plány, analýza rizik 1a-N4.103 495 817 201
Novotná Marie Mgr.   oblast obrany, operační přípravy státního území, ochrany utajovaných informací 1a-N4.104 495 817 211
Šebesta Tomáš Bc.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS 1a-N4.104 495 817 471
oddělení vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce
Nyklíčková Tereza zástup vedoucí oddělení 1a-N5.104 495 817 503
Barešová Dominika Mgr.   zahraniční vztahy 1a-N5.105 495 817 354
Kubelka Miloš Ing.   zajišťování zahraničních služebních styků, zahraniční CP, CP zastupitelů, valutová pokladna 1a-N5.103 495 817 196
Zábranský Lukáš PhDr. Mgr. PhD.   vnější vztahy 1a-N5.105 495 817 153