Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

KH - odbor kancelář hejtmana

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon
Pejšek Miroslav Ing. zástup pověřený vedením odboru 1a-N4.101 495 817 206
Bystrianská Kateřina Mgr.   právnička odboru 1a-N5.103 702 238 305
Krátká Ivana Bc.   referentka odboru 1a-N5.102 736 521 827
Svěrák Jiří Bc.   koordinátor pro romské záležitosti 1a-P3.108 606 021 039
Teplá Petra Ing.   ekonomka odvětví - kapitola18,finanční dary poskytované radou kraje 1a-N5.102 495 817 352
oddělení sekretariátu hejtmana
Drábková Věra Ing. DiS. zástup pověřená řízením sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 222
Černá Iveta   referentka oddělení sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 221
Popelka Břetislav   řidič 1a-P2.106 495 817 536
Vaníček Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 538
úsek asistentů/asistentek
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí úseku, asistentka náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové 9-N3.902 601 375 639
Černá Kateřina zástup asistentka 1. náměstka hejtnama Bc. Pavla Bulíčka 9-N3.903 495 817 442
Čechová Veronika Mgr. DiS   asistentka náměstka hejtmana Mgr. Arnošta Štěpána MBA 9-N3.920 702 248 630
Janečková Lydie Mgr.   asistentka náměstka hejtmana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. 1a-N3.119 495 817 215
Líkařová Monika Mgr.   asistentka radního Adama Valenty 4b-N3.417 495 817 524
Nováková Soňa   asistentka radního MUDr. Zdeňka Finka 9-N3.919 495 817 474
Zdeňková Veronika Mgr. Ph.D.   asistentka člena rady Mgr. Václava Řehoře 1a-N3.104 495 817 251
Šolcová Markéta Mgr.   asistentka 2. náměstka hejtmana MVDr. Pavla Bělobrádka Ph.D., MPA 9-N3.922 495 817 363
oddělení tiskové
Lechmann Dan Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-N5.104 495 817 133
Friček Michal Mgr.   public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 1a-N5.103 495 817 207
Klemt Jiří   odborný referent 1a-N5.103 495 817 213
Svatoňová Martina Mgr.   redaktorka tiskového oddělení 1a-N5.105 495 817 218
Vaníček Lukáš Bc.   referent tiskového oddělení 1a-N5.105 495 817 271
oddělení krizového řízení
Lukáč Jan Mgr.   připravenost kraje na kriz. ve vojenské oblasti, dílčí plán obrany, kyber. bezp., národní systém reakce na krize 1a-N5.101 725 576 979
Mareš Jan Ing.   hospodářské opatření pro krizové stavy, regulační opatření, zpracování plánu nezbytných dodávek 1a-N4.103 495 817 201
Novotná Marie Mgr.   oblast obrany, operační přípravy státního území, ochrany utajovaných informací 1a-N4.104 495 817 211
Šebesta Tomáš Bc.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS 1a-N4.104 495 817 471