Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

KP - odbor kultury a památkové péče

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon
Churtajeva Kateřina Mgr. zástup vedoucí odboru 3.19 495 817 330
737 997 977
Charouzková Kateřina Mgr.   příprava, koordinace a implementace projektů v oblasti kultury 3.18 495 817 151
607 012 353
Sejkorová Lucie Ing.   ekonomka odboru kultury a památkové péče 3.18 495 817 310
  
oddělení kultury
Mazánková Pavlína Mgr. zástup vedoucí oddělení kultury 3.15 495 817 322
720 987 142
Doležalová Věra Mgr.   odborná referentka oddělení kultury 3.14 495 817 466
727 811 784
Fikarová Helena Ing. Mgr.   rferentka oddělení kultury 3.14 495 817 319
607 029 573
oddělení památkové péče
Smolík Milan Ing. zástup vedoucí oddělení památkové péče 3.37 495 817 458
601 325 879
Baudišová Tamara PaedDr.   odborná referentka památkové péče 3.35 495 817 311
601 376 690
Burešová Helena Mgr.   odborná referentka památkové péče 3.36 495 817 353
725 575 323
Dioszegi Jolana Mgr.   odborná referentka památkové péče 3.36 495 817 255
727 899 592