Územně analytická data obcí

20. 6. 2017 Autor: Petr Kamenický

Přehled dat za obce KHK a jejich základní analýza zahrnuje dostupné a ověřené statistické údaje za KHK, které se týkají regionálního rozvoje a jsou uváděny do úrovně jednotlivých obcí. Data jsou zpracována jednak v komplexním tabulkovém přehledu a dále jsou shrnuta v analýze s doplněním grafů a map k jednotlivým tématům.

Data se týkají:
  • Správního členění kraje na úrovni obcí
  • Demografických údajů – vývoj počtu obyvatel a věkové složení
  • Zaměstnanosti (struktura, dojíždění, nezaměstnanost)
  • Územního plánování
  • Občanské vybavenosti (technická infrastruktura a služby)
  • Urbanizace (zástavba využití domovního fondu)
  • Rozpočtů obcí a poskytnutých krajských dotací

Soubory ke stažení