Indikátorová sestava a Monitorovací zpráva 2008

7. 10. 2009 Autor: Lucie Vomočilová

Indikátorová sestava Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 a Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 a jejich monitoring.

Indikátorová sestava byla přijata Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 30.9.2009.

Soubory ke stažení

 • Příloha č. 4 (pdf, 175 kB, 7.10.2009)

  Titulní stránka

 • Příloha č. 4 (xls, 235 kB, 7.10.2009)

  Seznam schválených projektů realizovaných na území Královéhradeckého kraje financovaných z prostředků EU (2007-13) a zahájených do 31.12. 2008

 • Příloha č. 3 (pdf, 175 kB, 7.10.2009)

  Titulní stránka

 • Příloha č. 3 (xls, 72 kB, 7.10.2009)

  Seznam projektů Královéhradeckého kraje za rok 2008 (nefinancovaných z prostředků EU)

 • Příloha č. 2 (pdf, 173 kB, 7.10.2009)

  Titulní stránka

 • Příloha č. 2 (xls, 808 kB, 7.10.2009)

  Databáze dotačních a grantových programů Královéhradeckého kraje za rok 2008

 • Příloha č. 1 (pdf, 172 kB, 7.10.2009)

  Titulní stránka

 • Příloha č. 1 (xls, 271 kB, 7.10.2009)

  Indikátorová sestava Programu rozvoje KH kraje 2008-10

 • Struktura programu a přehled odpovědnosti (pdf, 93 kB, 7.10.2009)

  Struktura programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10 včetne přehledu odpovědnosti odborů KÚ, výborů kraje a gestorů za implementaci a monitoring jednotlivých priorit, cílů a opatření

 • Monitorovací zpráva za rok 2008 (pdf, 337 kB, 7.10.2009)

 • Monitoring (pdf, 337 kB, 7.10.2009)

  Prrogrram rrozzvojje Krrállovéhrradeckého krrajje 2008 -- 2010