Formuláře žádostí k Dotačnímu programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a prorodinných aktivit 2016

20. 4. 2016 Autor: Ivan Guman

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 25. dubna 2016 a nejpozději 6. května 2016 včetně. (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail:

iguman@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení