Vyhlášení dotačního programu pro rok 2018

12. 9. 2017 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo dne 11.9.2017 dotační program na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Žádost pro rok 2018 je možné zpracovat a podávat od 1. října 2017 do 2. listopadu 2017. Termín bude případně upřesněn na základě pokynů MPSV.

Soubory ke stažení