Navýšení dotací pro sociální služby v roce 2018 dne 3.12.2018

3. 12. 2018 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 3. 12. 2018 navýšení dotací na podporu sociálních služeb z rozpočtu KHK, z rozpočtu MPSV a služeb hospicové péče.

V případě dotací z rozpočtu KHK (Dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018) je možné částku navýšení čerpat do 31. 3. 2019. Je upřesněno ve smlouvě. K vyúčtování bude vydán upřesňující pokyn.

Částku, která byla přidělena v 1. kole dotací KHK (Dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018) je nutné dočerpat a vyúčtovat dle stávajících pravidel do 31. 12. 2018.

Ostatní dotace (KHK z rozpočtu MPSV a Hospicová péče) je nutné dočerpat do 31. 12. 2018 dle stávajících platných pravidel.

V aplikaci KISSOS jsou připraveny smlouvy k podpisu. Tyto smlouvy na základě předchozích upozornění je nutné podepsat do 4. 12. 2018. Před podpisem ještě provést kontrolu údajů ve smlouvách.

V případě technických problémů (nejde podepsat, otevřít……) kontaktovat firmu DERS.

Ostatní problémy řešit s Ing. Gumanem.

Kontaktní údaje jsou na úvodní stránce KISSOS

Soubory ke stažení

  • Navýšení dotací HOSPIC 2018 (pdf, 215 kB, 3.12.2018)

    Dotační program na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2018

  • Navýšení dotací KHK 2018 (pdf, 321 kB, 3.12.2018)

    Dotační program na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018

  • Navýšení dotací z rozpočtu MPSV (pdf, 588 kB, 3.12.2018)

    Dotační program na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2018, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018