Formuláře pro vyúčtování dotací z rozpočtu kraje

19. 12. 2018 Autor: Martina Smudková

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2018, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 18. června 2018, je možné využívat do 31. prosince 2018 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu s příslušnou Metodikou Královéhradeckého kraje a se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje musí být přidělená dotace za rok 2018 řádně vyúčtována a předložena Královéhradeckému kraji na předepsaném formuláři nejpozději do 1. února 2019 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 je i čestné prohlášení o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci).

Do 16. ledna 2019 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), zašle Příjemce zprávu o dočerpání dotace, popř. avízo o vrácení dotace nebo její části písemně na odbor sociálních věcí, dokument podepíše statutární zástupce Příjemce. Formulář bude zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje (www.kr-kralovehradecky.cz/Krajské dotační programy/Krajské dotace pro rok 2018/Sociální oblast).

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03

Hradec Králové

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě potřeby podá:

Štěpánka Konečná tel.: 495 817 573, e-mail: skonecna@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Kateřina Kolářová, tel.: 725 999 517, e-mail: kkolarova@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení