Výsledky dotací 2017 KHK z rozpočtu MPSV na podporu sociální služeb

7. 2. 2017 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 6. 2. 2017 výsledky 1. kola dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017.

Vpřílohách ke stažení je kdispozici tabulka schválených dotací.

Ke stažení jsou k dispozici i informace o výši pokrácení dotace zdůvodu nesrovnalostí ve vykazování dat popř. nízkého podílu obce na financování sociálních služeb (týká se jenom u služeb zřizovaných a provozovaných obcemi a městy). Vysvětlení ktomu je kdispozici ve výpisu zdůvodové zprávy pro zastupitelstvo kraje.

Vpřípadě, že vroce 2017 pominou negativní okolnosti, které vedly kpokrácení dotací, budou příslušné částky organizacím přiznány vrámci druhého kola.

Vnejbližších dnech budete vyzváni kelektronickému podpisu dotačních smluv prostřednictvím aplikace KISSOS.

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách.

Pokud zjistíte chybu v údajích, kontaktujte Mgr. Petru Lehkou. e-mail: plehka@kr-kralovehradecky.cz

Smlouvy podepisujte osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra. (Platný je pouze podpis statutárního zástupce, který je uveden vúdajích o poskytovateli vKISSOS)

 Certifikát musí být v době podepisování platný.

 Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.

 Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech.

Smlouvy ve vlastním zájmu podepisujte co nejdříve, my postupně dle pořadí podpisů zajistíme kontrolu a předání k podpisu z naší strany a neprodleně k proplacení. Případné nesrovnalosti ve smlouvách, které zjistíme ažpo Vašem podpisu, budeme řešit individuálně.

V případě technických problémů se obracejte emailem na firmu DERS, email: kissoshk@ders.cz

Soubory ke stažení