Jak (a proč) trvale budovat bezpečné vztahy ve škole

8. 4. 2019 Autor: Petra Hnátová

Pozvánka na workshop k programu Minimalizace šikany - Jak (a proč) trvale budovat bezpečné vztahy ve škole.

Logo KAP KHK

Dne 5. 6. 2019 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskuteční workshop s názvem „Jak (a proč) trvale budovat bezpečné vztahy ve škole“.

Seminář je určen pro ředitele, učitele SŠ a ZŠ, výchovné poradce a školní metodiky prevence, školní psychology, metodiky prevence při PPP a SPC KHK. Seminář je interaktivním a praktickým představením programu Minimalizace šikany.

Na semináři Vám budou prezentovány:

  • základní principy budování bezpečného klimatu

  • program Minimalizace šikany formou „ochutnávky“ programu

  • interaktivní aktivity programu formou workshopu

  • příklady dobré praxe - prezentace absolventské školy programu Minimalizace šikany – „Zkušenosti s programem Minimalizace šikany v naší škole“