Sdílení zkušeností škol s online výukou

15. 6. 2020 Autor: Petra Hnátová

Co nám online vzdělávání dalo a vzalo a co to vlastně je?

Logo KAP KHKOnline setkání zástupců škol, MAP, zřizovatelů, ČŠI, NPI a dalších.

Setkání se uskuteční v těchto termínech:

  • Základní školy 1. stupeň - 10. 6. 2020, 14.00

  • Základní školy 2. stupeň - 17. 6. 2020, 14.00

  • Střední školy - 8. 6. 2020, 14.00


Program setkání:

  • konkrétní zkušenosti škol s online vzděláváním,

  • překážky, kterým školy musejí čelit,

  • výhled do budoucna, tedy jak v dalších školních letech zkušenosti využít nejen v případně podobné situaci, ale i za normálního stavu – co z online vzdělání bychom měli zachovat,

  • odpověď na otázku, co pro školy v této věci může udělat zřizovatel a kraj.

Účast možná aktivní (s příspěvkem) i pasivní (bez příspěvku).

Odkaz, na němž budou online setkání probíhat: https://meet.google.com/wnp-gfeo-bsn?authuser=1.Logo OP VVV