Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeProjektyProtipovodňová ochrana

ELLA - Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje

16.8.2005 0:00

V roce 2005 byl spuštěn pilotní projekt ELLA - Atlas Labe
Cíle projektu: Nástroji územního plánování předcházet ničivým následkům povodní, posoudit ÚPD obcí s důrazem na rozvojové lokality, zpřístupnit uživatelům výkresy územních plánů obcí, doplnit tato data o údaje poskytované databází iLAS

ELLA - Atlas Labe


Na stránkách Královéhradeckého kraje byl v roce 2005 spuštěn pilotní projekt ELLA - Atlas Labe, který je aktivitou realizovanou Královéhradeckým krajem v rámci programu Interreg IIIB CADSES na území ČR. Cílem akce je zpracování koncepčního materiálu, který mapuje povodí Labe na území Královéhradeckého kraje ve vztahu k možným povodním, analyzuje a řeší rozporná území z pohledu stávajícího stavu a z pohledu navrhovaného využití. Projekt bude sloužit jako podklad pro rozhodování subjektů územního plánování a protipovodňové ochrany.

Autor: Jiří Holas