Schválení plánů dílčích povodí Horního s Středního Labe a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

19. 7. 2016 Autor: Zdeněk Štorek

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 30. zasedání, které se konalo dne 20. 6. 2016, usnesením č. ZK/30/2063/2016 schválilo pro území Královéhradeckého kraje

  • Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a
  • Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

Tímto byl k 20. 6. 2016 nahrazen Plán oblasti povodí Horního a středního Labe Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánem dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

Rada Královéhradeckého kraje následně dne 27. 6. 2016 schválila usnesením č. RK/29/988/2016 nařízení Královéhradeckého kraje, kterým se zrušuje nařízení Královéhradeckého kraje č. 2/2010 ze dne 22. 6. 2010, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe pro správní obvod Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení

  • Výpis usnesení (pdf, 180 kB, 22.8.2016)

    z 30. zasedání Zastupitelstva KHK

  • Výpis usnesení (pdf, 283 kB, 22.8.2016)

    z 29. schůze Rady KHK konané dne 27. června 2016