Plán oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen Radou KHK

1. 2. 2011 Autor: Zdeněk Štorek

Usnesením č. RK/14769/2010 schválila Rada Královéhradeckého kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe pro správní obvod Královéhradeckého kraje. Tímto byla završena kapitola tvorby a schvalování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe.

Nařízení Královéhradeckého kraje č. 2/2010 ze dne 22. 6. 2010, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe pro správní obvod Královéhradeckého kraje bylo zveřejněno ve Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje dne 13. července 2010 (částka 2)

Soubory ke stažení