Informativní seminář v oblasti plánování vod

29. 3. 2016 Autor: Zdeněk Štorek

Dne 24. 3. 2016 se v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, uskutečnil pro zastupitele Královéhradeckého kraje seminář.

Tématem semináře bylo přítomné seznámit s :

  • Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe a
  • Plánem dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

Soubory ke stažení