Informativní seminář v oblasti plánování vod

26. 3. 2015 Autor: Zdeněk Štorek

Dne 26. 3. 2015 se v prostorách sálu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje uskutečnil seminář, jehož tématem bylo seznámit přítomné s:

  • návrhem Národního plánu povodí Labe,
  •  návrhem Národního plánu povodí Odry,
  • návrhem Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
  • návrhem Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,
  • návrhem Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe,
  • a návrhem Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

Seminář byl určen pro pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, stavební úřady a významné uživatele povrchových a podzemních vod.

Soubory ke stažení