Projekt "Čistá obec, čisté město, čistý kraj"

16. 2. 2005 Autor: Petr Uhlíř

Projekt intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky

 
Logo projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“

V současnosti probíhá projekt "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., jejímž cílem je zvýšit podíl obyvatel ČR, kteří třídí odpad ve svých domácnostech. Součástí tohoto projektu je reklamní kampaň, která probíhá již od začátku roku 2004 a využívá zejména TV reklamu a inzerci v denících a v časopisech.

Více informací o projektu najdete na stránkách www.cistykraj.cz