Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji

11. 1. 2012

Krajský úřad jako orgán pověřený k vydávání souhlasu k provozování zařízení ke sběru odpadů (sběrný dvůr) dle § 14 odst. 1) zák. 185/2001 Sb., o odpadech shromažďuje údaje o povolených zařízeních ve svém správním území. Na území kraje však existují další zařízení zřizovaná obcemi, která slouží obdobným účelům jako sběrné dvory (tzv. sběrná místa). Cílem analýzy bylo zmapování sítě sběrných dvorů a míst na území kraje – zjištění podrobných informací o provozovateli, umístění sběrného dvora či místa, otevírací doby pro veřejnost, kontaktních údajů a dalších základních informací a dále zhodnocení funkčnosti, struktury a kvality sítě sběrných dvorů a míst a následné vyhodnocení požadavků a nedostatků ve vybavenosti a návrh možného rozvoje a zvýšení kvality stávající sítě. Tyto výsledky budou sloužit jako podklad pro rozhodování a směřování aktivit krajského úřadu v oblasti plánování a podpory rozvoje sítě sběrných dvorů a míst v kraji.

Podrobné informace o rozmístění sběrných dvorů a sběrných míst v kraji naleznete v mapě.

Zobrazit mapu v novém okně

Soubory ke stažení