Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informaceOdpadové hospodářství

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji

Poslední aktualizace: 11. 1. 2012

Krajský úřad jako orgán pověřený k vydávání souhlasu k provozování zařízení ke sběru odpadů (sběrný dvůr) dle § 14 odst. 1) zák. 185/2001 Sb., o odpadech shromažďuje údaje o povolených zařízeních ve svém správním území. Na území kraje však existují další zařízení zřizovaná obcemi, která slouží obdobným účelům jako sběrné dvory (tzv. sběrná místa). Cílem analýzy bylo zmapování sítě sběrných dvorů a míst na území kraje – zjištění podrobných informací o provozovateli, umístění sběrného dvora či místa, otevírací doby pro veřejnost, kontaktních údajů a dalších základních informací a dále zhodnocení funkčnosti, struktury a kvality sítě sběrných dvorů a míst a následné vyhodnocení požadavků a nedostatků ve vybavenosti a návrh možného rozvoje a zvýšení kvality stávající sítě. Tyto výsledky budou sloužit jako podklad pro rozhodování a směřování aktivit krajského úřadu v oblasti plánování a podpory rozvoje sítě sběrných dvorů a míst v kraji.

Podrobné informace o rozmístění sběrných dvorů a sběrných míst v kraji naleznete v mapě.

Zobrazit mapu v novém okně

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha č. 10 seznam kategorií u SM pdf 43 kB 11.1.2012
Příloha č. 9c SM zřízené obcemi - ostatní pdf 40 kB 11.1.2012
Příloha č. 9b SM zřízené obcemi – doplňující informace pdf 87 kB 11.1.2012
Příloha č. 9a SM zřízené obcemi - přehled pdf 54 kB 11.1.2012
Příloha č. 8b SD z databáze ESPI – doplňující informace pdf 70 kB 11.1.2012
Příloha č. 8a SD z databáze ESPI - přehled pdf 54 kB 11.1.2012
příloha č. 7 dotazníkové šetření – 3. email pdf 34 kB 11.1.2012
Příloha č. 6 dotazníkové šetření – 2. email pdf 35 kB 11.1.2012
Příloha č. 5 dotazníkové šetření – 1. email pdf 40 kB 11.1.2012
Příloha č. 4 tabulka podnětů a připomínek pdf 26 kB 11.1.2012
Příloha č. 3 vzor tabulky kategorie odpadů pdf 33 kB 11.1.2012
Příloha č. 2 vzor tabulky k vyplnění pdf 51 kB 11.1.2012
Příloha č. 1 oficiální dopis pdf 90 kB 11.1.2012
Analýza SD a SM závěrečná zpráva pdf 2903 kB 11.1.2012