Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolství

Školství v Královéhradeckém kraji

Poslední aktualizace: 20. 4. 2016

Volná místa na školách a školských zařízeních

Na webové adrese www.skolykhk.cz/portal/pracovni-mista byl zpřístupněn systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro využívání není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.


Adresáře škol a školských zařízení

V přílohách ke stažení najdete následující informace:

  • Adresář škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji členěný podle zřizovatelů
  • Adresář základních škol Královéhradeckého kraje zřizujících třídy pro jazykovou přípravu dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Adresář základních škol Královéhradeckého kraje organizujících kurzy k získání základního vzdělávání dle § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Adresář odborů školství obcí s rozšířenou působností

  • Adresář školských poradenských zařízení včetně pracovišť dle školského rejstříku

 Kontaktní osoba pro zveřejněné adresáře: Mgr. Jan Dvořák (495 817 372)

 

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Adresář - obec Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi.
I. - základní škola má pouze ročníky I. stupně.
xlsx 76 kB 17.5.2017
Adresář - kraj Školy a školská zařízení zřizovaná Královéhradeckým krajem. xlsx 30 kB 30.11.2016
Adresář - církev Školy a školská zařízení zřizovaná církví nebo náboženským hnutím. xlsx 13 kB 26.4.2017
Adresář - MŠMT Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. xlsx 13 kB 20.9.2016
Adresář - jiná PO/FO Školy a školská zařízení zřizovaná jinou právnickou nebo fyzickou osobou ("soukromé"). xlsx 18 kB 26.4.2017
Adresář - školská poradenská zařízení Školská poradenská zařízení - pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra. xlsx 219 kB 8.3.2017
Základní školy - specifické funkce Základní školy zřizující třídy pro jazykovou přípravu a organizující kurzy k získání základního vzdělávání. docx 16 kB 4.4.2016
Adresář - obce III Odbory školství obcí s rozšířenou působností. docx 18 kB 15.2.2016