Seminář pro Školy podporující zdraví

28. 8. 2013 Autor: Dita Kosová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje (KÚ KHK) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje (KHS KHK) pořádá bezplatný seminář pro školy zapojedné v síti Škol podporujících zdraví (max. 2 zástupci z každé školy).

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zasedací místnost č. P1.906 sál Albrechta z Valdštějna (bude značeno)

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/kontakt/sidlo--kontaktni-informace-145/

Termín: 30. 9. 2013 od 9:00 do 13:00 hod.

Program:

9:00 – 9:10 zahájení semináře – Mgr. Odlová, Mgr. Kosová, KÚ KHK

9:10 - 9:50 novinky ze strany SZÚ – Mgr. Krunclová, Ing. Fröhlichová, SZÚ

9:50 – 10:10 informace o dotacích – Mgr. Kosová, KÚ KHK

10:10 – 10:30 „Zdraví školáků“ – Mgr. Růžena Jirásková, KHS KHK

10:30 – 10:45 přestávka

Příklady dobré praxe:

10:45 – 11:00 Hrou proti aids – Mgr. Strnadová, VOŠ, SZŠ Hradec Králové

11:00 – 13:00 prezentace jednotlivých škol zapojených v síti s vlastním příkladem dobré praxe v rozpětí cca 10 min.

13:00 závěr semináře

Kontaktní osoba: Mgr. Dita Kosová, krajská školská koordinátorka prevence, tel. 495 817 219

Dotčené školy budou začátkem září osloveny prostřednictvím e-mailu. Přihlásit se můžete elektronicky na adrese: dkosova@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 20. 9. 2013.