MŠMT vyhlásilo dotační program v oblasti prevence na r. 2016

18. 6. 2015 Autor: Dita Kosová

Z oddělení prevence a speciálního vzdělávání MŠMT přišla informace o vyhlášení dotačního řízení pro programy na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016. Bližší informace včetně platné metodiky jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro

Seminář pro žadatele proběhne 4. 9. 2015 v Praze v dopoledních či odpoledních hodinách. Registraci na semináře lze provést na webu http://www.prevence-info.cz/ v termínu od 20. 7. do 31.8. 2015.

Konečný termín pro podání žádostí o finanční prostředky je nutné podat nejpozději do 30. září 2015. O výsledku bude rozhodnuto v prosinci na dotační komisi pořádané MŠMT.

Další informace k dotačnímu řízení na r. 2016 naleznete v příloze.

Soubory ke stažení