Dotační programy KHK na r. 2017, MIMOŘÁDNÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY (MUP)

13. 1. 2017 Autor: Dita Kosová

Královéhradecký kraj vyhlašuje na r. 2017 opět dva dotační programy: 1) 17SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže 2) 17SMP03 Etická výchova ve školách. Žádosti lze zasílat v termínu od 8 hodin dne 13.2.2017 do 14 hodin dne 30.3.2017. Dotační řízení se týká subjektů, které nejsou zřizovány Královéhradeckým krajem. Nové pokyny k mimořádným účelovým prostředkům spolu s průvodním dopisem byly do školských příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje zaslány elektronicky dopisem ze dne 18.1.2017. Žádosti se mohou podávat v termínu do 2.2.2017. Výsledky žádostí o mimořádný účelový příspěvek budou známy na konci března 2017.

Více informací o dotačních programech naleznete na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3 . Rozdělováno bude stejné množství finančních prostředků jako v loňském roku, tj. zhruba 1 milion korun. Letos je poprvé omezen čas začátku a ukončení podání žádostí. Jinak zůstávají pro dotace shodné podmínky jako v loňském roce.

Dále došlo k přesunu finančních prostředků vyčleněných na mimořádné účelové příspěvky na odbor školství. V oblasti prevence rizikového chování si budou moci příspěvkové organizace KHK podávat žádosti v elektronické podobě na adresu dkosova@kr-kralovehradecky.cz v termínu do 2.2.2017, současně je zašlete opatřené podpisem ředitele školy či šk. zařízení a razítkem na Odbor školství Krajského úřadu KHK, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. V oblasti prevence jsou vyhlášeny tyto okruhy:

 • Projekty zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže (pro školy a šk. zařízení)
 • Projekty zaměřené na etickou výchovu ve školách (pouze pro školy)
Těmto subjektům byl adresován outlookem dopis Mgr. Odlové ze dne 18.1.2017 - Výzva k předložení o mimořádný účelový příspěvek na podporu projektů v oblasti vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu v roce 2017 (doplněná o e-mail ze dne 20.1.2017).

V příloze naleznete tento dopis i formulář, který obsahuje dva listy, do něhož žadatelé vyplní jak údaje o plánovaných aktivitách, tak rozpočet projektu. Žádosti o MUP se tedy již nevkládají do DOTIS, jak tomu bylo v loňském roce. Pokud byste měli delší popis projektu, než je stanovené okénko ve formuláři žádosti, vložte samostatnou přílohu ve wordu k žádosti o MUP.

Stručné info k rozpočtu:

 • potraviny - jednotlivé kusy potravin (nejedná se o stravné)
 • jízdné, dopravné - jen v případě jednotlivých jízdenek
 • ostatní materiál - např. papír, pastelky, to, co se spotřebuje na projekt
 • ceny - v případě pořádání soutěží a následné ocenění žáků
 • drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.- např. deskové hry, literatura
 • propagace a tisk - propagace akce, pokud byste něco tiskli pro akci, ne její propagaci, patří do ostatního materiálu
 • nájemné - např. auly školy - v přepočtu na hodiny použití v rámci projektu
 • výkony spojů - telefon, poštovné
 • OON - ostatní osobní náklady - např. lektoři na Dohodu o provedení práce
 • služby - např. cena za autobus na adaptační kurz, ubytování, stravování, faktury za lektorné
 • jiné - dle rozsahu projektu

Soubory ke stažení