Muzeum Náchodska

16. 8. 2018 Autor: Antonín Šimek

Muzeum Náchodska (do 30. 6. 2018 Regionální muzeum v Náchodě) patří mezi nejstarší česká muzea. Sídlí ve dvou budovách na hlavním náměstí a vedle nich má k dispozici moderně vybavenou výstavní síň. Expozici zachycující dějiny Náchodska dominují četné figuríny a dioramata, z nichž největší zobrazuje opevnění Náchoda, budovaného před druhou světovou válkou. Muzeum téměř každý měsíc doplňuje svou nabídku o novou krátkodobou výstavu. Ke koupi je celá řada muzejních publikací.

Pevnost Dobrošov je unikátní vojenská památka z let 1937-1938 byla součástí rozsáhlého pohraničního opevnění budovaného na ochranu republiky před nacistickým Německem, která je od roku 1995 národní kulturní památkou. Typově se jednalo o dělostřeleckou tvrz, která se měla skládat z několika dílčích objektů. V září 1938 byly na povrchu stavebně dokončeny pouze dělostřelecký srub Zelený a pěchotní sruby Můstek a Jeřáb. Po Mnichovské dohodě byly další práce zastaveny. S pevností v nedokončeném stavu se návštěvníci seznamují již od roku 1969. Dříve než sestoupí do podzemí, uvidí v horním patře makety houfnic vz. 38 ráže 100 mm, které připomínají hlavní výzbroj srubu. V doplňující expozici je k vidění ojedinělá a zároveň v Evropě největší kolekce miniatur vojáků Československé armády před druhou světovou válkou. Předmnichovské události dokumentují fotopanely. Součástí areálu je naučná stezka. O provoz pevnosti se stará Muzeum Náchodska.

Jiráskovo muzeum v Hronově bylo založeno v roce 1908, dnes je součástí Muzea Náchodska. Sídlí v budově Jiráskova divadla. Muzejní expozice je věnována významným hronovským rodákům spisovateli a dramatikovi Aloisi Jiráskovi, malíři Josefu Čapkovi, spisovateli Egonu Hostovskému a architektu Jindřichu Freiwaldovi, který kromě jiného projektoval hronovské divadlo.

Rodný domek Aloise Jiráska v Hronově je stavení nedaleko hronovského náměstí postavil v 90. letech 18. století Jakub Jirásek, jeho syn zde provozoval pekařské řemeslo a roku 1851 se zde narodil pozdější slavný spisovatel Alois Jirásek. Domek, dnes kulturní památka, je vybaven lidovým nábytkem a zařízením připomínajícím pekařství. O provoz se stará Muzeum Náchodska.

K muzeu dále patří pobočky v Polici nad Metují - Muzeum města Police nad Metují sídlící v Benediktinském klášteře a Stará roubená škola.

Soubory ke stažení