Zimní údržba v Královéhradeckém kraji

16. 7. 2018 Autor: Jana Šafářová

Realizátorem výkonu zimní údržby silnic v Královéhradeckém kraji a odpovědnou společností za sjízdnost silniční sítě je Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Zimním obdobím je doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. vykonává zimní údržbu silnic a zpravodajskou službu zimní údržby na silnicích I. třídy, ve správě ŘSD ČR, správa Hradec Králové a silnicích II. a III. třídy, ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o., podle schváleného pořadí důležitosti.

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. na výše uvedených komunikací zajišťuje a je odpovědná za sjízdnost dopravních prostředků, ale nikoliv za schůdnost pro chodce.

Silnice jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

ČASOVÉ LIMITY KE ZMÍRNĚNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI

Silnice v I. pořadí důležitosti - zmírnění závaz ve sjízdnosti do 3,0 hodin od zjištění závady nebo ukončení spadu náledí a srážek.

Silnice v II. pořadí důležitosti - zmírnění závad ve sjízdnosti do 6,0 hodin od zjištění závady nebo ukončení spadu náledí a srážek.

Silnice v III. pořadí důležitosti - zmírnění závad ve sjízdnosti do 12,0 hodin od zjištění závady nebo ukončení spadu náledí a srážek.

Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Uvedené lhůty platí pro silnice zařazené v I. pořadí důležitosti po celých 24 hodin. Pro silnice zařazené ve II. a III. pořadí důležitosti platí uvedené lhůty v době od 3.00 hodin do 22.00 hodin.

V době od 22.00 hodin do 3.00 hodin se při běžných podmínkách zimní údržby na silnicích zařazených ve II. a III. pořadí důležitosti neprovádí zimní údržba resp. je omezena na minimum a řízena podle pokynů příslušného dispečera v závislosti na okamžitých klimatických podmínkách - neplatí v případě nepřetržitých sněhových srážek nebo spadu náledí.

INTERNETOVÁ APLIKACE

Řidiči v Královéhradeckém kraji mohou využívat novou internetovou aplikaci, která je bude informovat o aktuálním stavu ošetření vozovek včetně informace, kdy naposledy byl daný úsek ošetřen.

Aplikace bude dostupná na webových stránkách společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. před zahájením zimního období.

ZIMNÍ ÚDRŽBA 2018/2019

Odkaz na aplikaci a mapa zimní údržby na rok 2018/2019 budou zveřejněny před zahájením zimní údržby.