Silniční síť v Královéhradeckém kraji

17. 7. 2018 Autor: Jana Šafářová

Královéhradecký kraj patří mezi regiony s hustou silniční sítí, ale s nízkým podílem dálnic a rychlostních silnic. Celkem se v kraji nachází více než 3 700 km silnic.

Hlavní dopravní osu Královéhradeckého kraje tvoří dálnice D11 Praha - Hradec Králové a na ni navazující silnice I/11 Hradec Králové - Týniště nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí - Vamberk - Pardubický kraj. Další páteřní komunikací v regionu je silnice I/33 směřující od Pardubic přes Hradec Králové na Náchod, dále pak silnice I/35 vedoucí v ose Liberec - Hradec Králové - Olomouc a I/14 v trase Liberec - Trutnov - Náchod - Pardubický kraj.

Území Královéhradeckého kraje protínají dvě mezinárodní silnice E67 z Prahy do Helsinek (dálnice D11 a silnice I/33) a E442 z Karlových Varů do Žiliny (silnice I/35 a I/31).

V současnosti je plánovaná dostavba 36 km dálnice D35 (Plotiště nad Labem - Úlibice) a téměř 64 km dálnice D11 (Hradec Králové - státní hranice s Polskem). Dálnice D11 je součástí evropské hlavní sítě TEN-T Core Network, která tvoří nejdůležítějsí transevropské tahy spojující nejvýznamější evropské aglomerace a průmyslové oblasti.

Regionální silniční síť Královéhradeckého kraje je převážně tvořena silnicemi II. a III. třídy, jejichž vlastníkem je Královéhradecký kraj. Regionální silniční síť tvoří cca 3,3 tis. km silnic II. a III. třídy.

Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Odkaz na ŘSD zde.

Silnice I. třídy v Královéhradeckém kraji: I/11, I/14, I/16, I/31, I/32, I/33, I/35, I/36, I/37

Dálnice v Královéhradeckém kraji: D11, D35

Kategorizace silniční sítě Královéhradeckého kraje zde.

Celostátní sčítání dopravy 2016

V roce 2016 bylo provedeno Celostátní sčítání dopravy na dálnicích a silnicích ČR. Výsledky poksytují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy.

Mapu Královéhradeckého kraje s průměrnou intenzitou automobilové dopravy na silniční síti naleznete zde.

Kompletní výsledky z Celostátního sčítání dopravy naleznete zde.

Soubory ke stažení