Organizace zřízené Královéhradeckým krajem

16. 7. 2018 Autor: Jana Šafářová

SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, byla zřízena Královéhradeckým krajem a s účinností od 1. ledna 2010 vykonává a zajišťuje správu majetku kraje za účelem zajištění vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy, včetně jejich součástí a příslušenství na území Královéhradeckého kraje.

Sídlo organizace: Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové

Kontaktní email: sskhk@sskhk.cz

Odkaz na webové stránky zde.

Činnosti organizace:

 • Provádění pravidelních prohlídek silnic a mostních objektů - provádí inspektoři silniční sítě cestmistroství.
 • Vydávání závazných stanovisek pro řízení vedená podle Stavebního zákona, Zákona o pozemních komunikací, Zákona o provozu na pozemních komunikací a ostatních souvisejících předpisů.
 • Účastní se územních a stavebních řízení.
 • Smlouvy o zvláštním užívání silnic - na základě požadavků investorů zpracovávají návrhy smluv, sledují dodržování uzavřených smluv, vedou registr uzavřených smluv.
 • Stavební práce - předávají silnice, mostní objekty a silniční pomocné pozemky ke stavebním činnostem zhotovitelům, kontrolují průběh stavebních prací, uvedení do původního stavu a přebírají silnice, mostní objekty a silniční pomocné pozemky zpět do své správy.
 • Kontrola provedených údržbových prací a oprav prováděných zaměstnanci Údržby silnic Královéhradeckého kraje a dalších subdodavatelů.
 • Podílí se na tvorbě výrobního plánu Údržby silnic Královéhradeckého kraje letní a zimní údržby.
 • Připravují podklady pro uplatňování likvidace škodních a následně pojistných událostí.
 • Nabývání nemovitého majetku potřebného k výkonu činnosti, pro které byla organizace zřízena.
ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, akciová společnost, zahájila svoji činnost k 1. dubnu 2007 pod názvem Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje. Jejím jediným akcionářem je Královéhradecký kraj.

Sídlo společnosti: Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové

Kontaktní email: uskhk@uskhk.eu

Odkaz na webové stránky zde.

Společnost působí na celém území Královéhradeckého kraje a je organizačně členěna na 5 závodů a 15 cestmistroství:

 • Závod Hradec Králové - cestmistroství Hradec Králové, Nové Město u Chlumce nad Cidlinou
 • Závod Jičín - cestmistroství Jičín, Kopidlno, Nová Paka, Hořice v Podkrkonoší
 • Závod Náchod - cestmistroství Náchod, Broumov, Jaroměř
 • Závod Rychnov nad Kněžnou - cestmistroství Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Rokytnice v Orlických horách
 • Závod Trutnov - cestmistroství Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí
Hlavní činnosti společnosti:
 • Provádění zimní údržby, běžné letní údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství.
 • Provádění opatření k zajišťování bezpečnosti silničního provozu - odstraňování spadlých větví stromů, kamenů a podobně z vozovky, usměrňování dopravy na závadných úsecích, vyznačování uzavírek nesjízdných úseků a jejich objížděk, umísťování přenosných dopravních značeka zařízení.
 • Zajišťování služeb spojených s údržbou a investicemi na nemovitém majetku ve vlastnictví královéhradeckém kraji - zajišťování přípravy staveb a realizace staveb (zajišťování projektových dokumentací, územního rozhodnutí, stavebního povolení, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi).
 • Zajišťování zadávacích řízení podle Zákona o zadávání veřejných zakázek.