Odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje ze dne 11.4.2018

2. 1. 2019 Autor: Jana Šafářová

Odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství připravil jednodenní odborný seminář pracovníků silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje.

Odborný seminář se uskutečnil dne 11. dubna 2018 v zasedací místnosti P1.906 /Albrechta z Valdštejna/ v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Seminář zahájil v 09:00 hodin vedoucí oddělení silničního hospodářství Ing. Jiří Pospíšil.

V 09:10 hodin vystoupil Ing. David Procházka, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti na téma "Stanovení zastávek VLAD".

V 10:10 hodin vystoupil Mgr. Bc. David Mazánek, právník zdejšího ODSH na téma "Informace nadřízeného orgánu k činnosti ORP v oblasti silničního hospodářství".

V 10:30 hodin vystoupil Mgr. Bc. David Mazánek, právník zdejšího ODSH na téma "Reklamní zařízení".

Ve 12:20 hodin vystoupil Mgr. Michal Tichý, právník oddělení dopravy a správních agend, ODSH Krajského úřadu Zlínského kraje, který vykonává přestupkovou agendu a vážení vozidel v odvolacích řízení, na téma "Přestupková agenda".

Ve 14:00 hodin vysoupil kpt. Ing. Lukáš Pultar, vrchní komisař odboru služby dopravn policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje na téma "Závazná stanoviska".

V 15:00 hodin vystoupil Ing. Michal Caudr z Ředitelství silnic a dálnic ČR na téma "Dopravní značení, dopravní zařízení - Technické podmínky, vyhláška č. 294/2015 Sb.".

Jednotlivé přednášející v souladu s naplánovaným programem měli připravené prezentace v elektronické podobě, které naleznete v příloze ke stažení.

Přílohy:

  • Bezpečnostní prvky na PK
  • Závazná stanoviska ODSH
  • Podklady pro vydání rozhodnutí
  • Dopravní značení - prezentace ŘSD
  • Prezentace - zastávky
  • Prezentace reklamní zařízení ORP
  • Příkazní řízení - prezentace Mg. Michal Tichý

Soubory ke stažení