USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 25. září 2003

25. 9. 2003

Návrh rozpočtu na rok 2004, mimorozpočtové prostředky na opravy silniční sítě II. a III. třídy v majetku kraje, nakládání s nemovitým majetkem kraje, teze zdravotního plánu kraje.

Soubory ke stažení