USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 26. června 2003

26. 6. 2003

Závěrečný účet a rozbor hospodaření kraje za rok 2002, návrh na založení akciových společností

Soubory ke stažení