Volby 2008

13. 5. 2008

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů byly Státní volební komisí vyhlášeny a uveřejněny v Hospodářských novinách v úterý dne 21. října 2008; celkové výsledky voleb do 1/3 Senátu PČR pak v pondělí 27. října 2008 rovněž v Hospodářských novinách.

Ve volebním kraji Královéhradeckém nebyl, dle sdělení Krajského soudu v Hradci Králové, v zákonné lhůtě podán žádný návrh podle § 53 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Kontaktní osoby Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

Mgr. Štěpánka Blažková - tel. 495 817 150; 736 521 851
Miloslava Dymešová - tel. 495 817 152
Ing. Iveta Malečková - tel. 495 817 121
Daria Nosková - tel. 495 817 154
Petra Novotná - tel. 495 817 155
Jaroslav Meliš - tel. 495 817 435; 736 521 813
(problematika financování volebních nákladů)


V roce 2008 se uskuteční volby do Senátu Parlamentu ČR v těchto volebních obvodech se sídlem na území Královéhradeckého kraje (v uvedených odkazech lze nalézt seznam všech obcí spadajících do volebního obvodu):


Informace o odvolání kandidatury

Vzhledem k tomu, že prohlášení o odvolání kandidatury byla doručena po registraci kandidátních listin, zůstávají údaje o odvolaných kandidátech uvedené na hlasovacím lístku, avšak při zjišťování výsledku voleb se nepřihlíží k přednostním hlasům odevzdaným pro tyto kandidáty (§ 23 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb. v platném znění).

Soubory ke stažení