Povodně 2013

3. 6. 2013

Sbírka na pomoc obcím v kraji, které postihla povodeň

Královéhradecký kraj vyhlásil finanční sbírku pro obce, které v regionu postihla ničivá povodeň. Svůj finanční příspěvek mohou poskytnout všechna ostatní města a obce v kraji, jimž se ničivý živel vyhnul, a prokázat tak svou solidaritu. Pomoc ale mohou poskytnout i firmy či kdokoliv z obyvatel.

číslo konta: 107 - 5068790267/0100

Finanční sbírka ´Občané pro kraj´ je zaměřená přímo na pomoc poničeným obcím v našem regionu. Obeslali jsme všechny obce a velké firmy v kraji s výzvou, aby dle svých možností poskytly příspěvky na odstranění škod po povodních. Chtěli bychom, aby naši výzvu obce projednaly na svých zastupitelstvech. Přispět mohou i jednotliví obyvatelé. Vybrané peníze budou rozděleny pouze mezi postižené obce v Královéhradeckém kraji,“ řekl hejtman Lubomír Franc.

Červnová povodeň postihla více než 100 obcí v kraji. Mezi nejhůře poničené patří Rudník, Hostinné a Svoboda nad Úpou.

Aktuální stav konta sbírky k 11. 9. 2013: 1.682.638,- Kč

Formulář pro vystavení potvrzení o daru (doc, 38 kB, 13.6.2013 10:01)
Vyplněný formulář zašlete prosím na e-mailovou adresu: posta@kr-kralovehradecky.cz


Spojení na pracoviště Krizového štábu Královéhradeckého kraje a ORP

telefon mobil e-mail
Tajemník krizového štábu kraje 495 817 201 736 521 822 fzvacek@kr-kralovehradecky.cz
Sekretariát krizového štábu kraje 495 817 771 725 082 415 kssekr@kr-kralovehradecky.cz
kssps@kr-kralovehradecky.cz

Spojení na pracoviště Krizového štábu obcí s rozšířenou působností (ORP) (pdf, 212 kB, 7.6.2013 18:26)

Mimořádná okamžitá pomoc

ČEZ odpustí zálohy za elektřinu zatopeným lidem - dopis starostům (pdf, 82 kB, 12.6.2013 16:39)
Příoha: Potvrzení o poškození odběrného místa povodní
Více informací najdete na http://www.cez.cz/cs/caste-dotazy/povodne-2013.html
Obecné zásady a postupy pro bezplatné odběry a vyšetření vzorků vod ze studní zasažených povodní (pdf, 832 kB, 12.6.2013 16:49)
Postup – Mimořádná okamžitá pomoc - povodně 2013 (pdf, 295 kB, 4.6.2013 18:28)
Seznam obcí Královéhradeckého kraje postižených povodní (pdf, 220 kB, 11.6.2013 7:16)
Pravidla základní hygieny po záplavách (pdf, 120 kB, 7.6.2013 7:18)
Krizový manuál pro obce - Povodně 2013 (pdf, 861 kB, 7.6.2013 7:19)
Financování jednotek dobrovolných hasičů obcí (pdf, 163 kB, 10.6.2013 11:17)
doplnění brožury "Krizový manuál pro obce - Povodně 2013".
Návod co dělat, pokud Vaše auto či nemovitost zasáhla povodeň (pdf, 71 kB, 7.6.2013 7:25)
Více podrobností najdete na webu sfinance.cz.

Po povodňové programy MMR ČR

  • Možnosti obnovy obecního a krajského majetku
  • Možnosti podpory bydlení

Po povodňové programy MMR ČR (pdf, 186 kB, 6.6.2013 10:03)

Důležité kontakty

  • Informační zdravotnické centrum - 841 155 155
  • Krajská povodňová koordinátorka  - 736 521 881
  • Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje -  950 530 111
  • psychologická poradenská linku pro lidi zasažené povodněmi
    Linka funguje NONSTOP na telefonním čísle: 974 834 688

Informace ekonomického odboru k povodním červen 2013

1. Specifikace prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány krajů a obcí

TERMÍN: DO 11. 6. 2013

Na základě dopisu JID 59902/2013/KHK, který byl zaslán do datových schránek dne 4.6.2013, žádáme obce o zaslání vyplněné tabulky Sčítání škod po povodni do 11.6.2013 na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ekonomický odbor. Města, městyse a obce, které nebyly postiženy povodní tabulku nezasílají.

dopis obcím - termín zaslání tabulky "Sčítání škod po povodni" (pdf, 141 kB, 6.6.2013 11:10)
Informace ekonomického odboru pro obce (pdf, 148 kB, 4.6.2013 14:34)
Metodika (pdf, 84 kB, 4.6.2013 14:06)
postup při financování krizových situací a škod
Příloha (pdf, 35 kB, 4.6.2013 14:08)
k usnesení vlády ze dne 21.11. 2012 č. 848
Sčítání škod po povodni (xlsx, 14 kB, 4.6.2013 14:08)


2. Odhad nákladů na obnovu majetku

TERMÍN: AŽ PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU (BUDE UPŘESNĚNO)

Metodika pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou je uvedena na stránkách Ministerstva financí. Tyto tabulky musí být na Krajském úřadu sumarizovány a zaslány na ministerstva do 7 dnů po skončení nouzového stavu.

Dopis obcím k odhadu nákladů na obnovu majetlu (pdf, 143 kB, 7.6.2013 13:09)
Tabulka pro předběžné vyčíslení nákladů (xls, 57 kB, 7.6.2013 13:13)
Vyhláška 186/2002 Sb. Ministerstva financí (pdf, 222 kB, 7.6.2013 13:10)


Zadávání veřejných zakázek v době povodní

Informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k zadávání veřejných zakázek v mimořádných krizových situacích najdete na webových stránkách Veřejné zakázky v oblastech postižených povodněmi.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by chtěl upozornit veřejné zadavatele na možnosti zjednodušeného postupu, který mohou využít při zadávaní veřejných zakázek v postižených oblastech. Zadavatelé naleznou podrobné informace na internetových stránkách ÚOHS www.compet.cz v dokumentu Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro zadavatele v oblastech postižených povodněmi, který je ke stažení v příloze.

Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro zadavatele v oblastech postižených povodněmi (pdf, 217 kB, 5.6.2013 11:20)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude rovněž odpovídat na všechny dotazy zadavatelů související s problematikou zadávání veřejných zakázek v důsledku povodní. Tyto odpovědi bude Úřad poskytovat na základě e-mailové žádosti zadavatele po sdělení konkrétních identifikačních údajů zadavatele. Dotazy zadavatelů na případný postup při zadávání veřejných zakázek lze zasílat na e-mail: vz.povodne@compet.cz.

V podmínkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se s dotazy na zadávání veřejných zakázek lze obrátit na odbor investic, Mgr. Jitku Bučkovou, vedoucí oddělení zakázek, email: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz.

Fotogalerie