Metodické materiály Ministerstva vnitra

24. 9. 2018 Autor: Petr Adámek

Metodické materiály z dílny Ministerstva vnitra (k situaci po volbách, odměňování apod.).

V příloze naleznete metodické materiály Ministerstva vnitra, a to: č. 5.4 - Nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstev územních samosprávných celků (se zaměřením na problematiku obcí; č. 6.2 - Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů (včetně pravidel pro svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce); č. 13 - Obecní úřad.

Soubory ke stažení