Zásady přezkoumání hospodaření

28. 3. 2019 Autor: Roman Pavlíček

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků probíhá na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon upravuje přezkoumání hospodaření územních samospravných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti a městských částí hlavního města Prahy (dále jen "územní celek") a obsahuje mimo jiné tyto zásady:

  • územní celky si mohou zvolit, zda přezkoumání provede KÚ nebo auditor,
  • v případě, že byl počet obyvatel územního celku k 1. lednu přezkoumávaného období více než 800 obyvatel nebo pokud územní celek provozoval hospodářskou činnost bude provedeno dílčí přezkoumání, které musí být provedeno do konce příslušného kalendářního roku (přezkoumávaného roku).
  • v následujícím roce je u územních celku s počtem obyvatel nad 800 a u územních celků, které vykonávají hospodářskou činnost vykonáno další dílčí resp. závěrečné přezkoumání za období, které nebylo předmětem prvního dílčího přezkoumání. U ostatních územních celků může být provedeno pouze jednorázové přezkoumání.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje se snaží zajistit provedení dílčích přezkoumání i u většiny dalších subjektů, kde by dílčí přezkoumání dle zákona provedeno být nemuselo, a to především na základě žádostí jednotlivých územních celků a také z důvodu snahy o poskytnutí metodické pomoci v maximální možné míře a o vytvoření stejné možnosti, opravit si případné chyby ještě před koncem účetní závěrky, i malým obcím a tím tak přispět k co možná nejlepšímu výsledku samotného přezkoumání.