2007::Informace k formálnímu hodnocení žádostí - dotace MPSV pro rok 2007

29. 8. 2006 Autor: Kateřina Ulíková

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje rozhodl, že žadatelům bude umožněna oprava při porušení formálních kriterií

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistí po ukončení sběru žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2007 hodnocení těchto žádostí. Hodnocení proběhne ve dvou fázích - formální a věcné.

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR umožňuje krajským úřadům zvolit způsob opravy formálních náležitostí žádosti. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozhodl tuto opravu povolit.

Postup:

  • pověřený pracovník odboru po zjištění porušení formálních kriterií žádosti telefonicky upozorní kontaktní osobu na zjištěné nedostatky
  • lhůta pro opravu formálních kriterií je stanovena na 2 pracovní dny; lhůta začíná běžet den následující po telefonickém rozhovoru
  • v případě, že ve stanovené lhůtě nebude provedena náprava, žádost bude navržena na vyřazení a věcné hodnocení neproběhne

S výsledky hodnocení (formálního i věcného) seznámí žadatele Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.