2007::Dotační programy pro rok 2007 v oblasti cestovního ruchu

20. 2. 2007

Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje číslo 22/1404/2007 ze dne 21.6.2007 byla schválena podpora projektu CRG200701 (Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji) v oblasti cestovního ruchu:

CRG200701   Seznam schválených projektů z grantového programu CRG200701 (xls 21 kB)

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 22. zasedání dne 21. 6. 2007 schválilo usnesením ZK/22/1403/2007 Grantový program "Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu".
Dnem vyhlášení dílčího programu se stanovuje 16. červenec 2007.

SPD200701   Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu
Termín uzávěrky pro podání žádosti 30. 9. 2007
 (xls 520 kB)