Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2008

7. 1. 2009 Autor: Ivan Guman

Dotace od Královéhradeckého kraje je možno používat pouze do 31. prosince 2008. Do 31. ledna 2009 je nutné dotaci vyúčtovat a doručit závěrečnou zprávu na adresu kraje.

Dotace od Královéhradeckého kraje je možno používat pouze do 31. prosince 2008. Do 31. ledna 2009 je nutné dotaci vyúčtovat a doručit závěrečnou zprávu na adresu kraje.

Na základě ustanovení Zásady Zásady pro poskytování dotací z dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2008 a Zásady pro poskytování dotací z dotačního programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2008. a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2008 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2008 na předepsaném formuláři.

Termín pro podání vyúčtování, vrácení nevyčerpaných prostředků na účet Královéhradeckého kraje a odevzdání závěrečné zprávy je stanoven na 31. 1. 2009. Čísla účtů pro vracení nevyčerpaných prostředků jsou uvedena ve smlouvě.

POZOR, pro každou jednotlivou smlouvu uzavřenou s organizací je nutné odevzdat samostatné vyúčtování! Neposílejte kopie účetních dokladů!

Vyúčtování se skládá ze závěrečné zprávy a z formuláře vyúčtování (oba formuláře jsou přílohou této zprávy):

Pro vyúčtování dotace dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2008 použijte soubor: VyuctovaniSocialniSluzby2008.xls

Pro vyúčtování dotace z dotačního programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji pro rok 2008 použijte soubor: VyuctovaniNavazujiciSluzby2008.xls

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace, poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008, je i potvrzení místně příslušného státního orgánu o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu. Stačí kopie potvrzení.

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty (seznam je uveden v souboru vyuctovani.doc) posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě potřeby podá:

Ing. Ivan Guman, tel.: 495 817 246, e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz 

Mgr. Robert Černý, tel.: 495 817 432, e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz.

Soubory ke stažení