Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2013

12. 7. 2013 Autor: Ondřej Knotek

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 6. zasedání konaném dne 17. června 2013 schválilo Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2013

Jsou tak zveřejněny Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace v roce 2013 spolu s přílohami (vyúčtování, žádosti, vzory smluv), dále rozhodnutí MV GŘ HZS ČR o poskytnutí výdajů na zabezpečení akceschopnosti a na mzdové výdaje a zákonné pojištění a sociální pojištění a schválené výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH z období říjen – prosinec 2012.

Soubory ke stažení