Informace o dotačních řízeních v roce 2013

25. 3. 2013 Autor: Ondřej Knotek

Příjemci dotace na veřejně prospěšnou činnost z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro oblast volnočasových aktivit, sportu a tělovýchovy.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 4. zasedání konaném dne 18. března 2013 schválilo rozdělení finančních prostředků v dotačních programech volnočasových aktivit, sportu a tělovýchovy.

Seznamy podpořených příjemců jsou zveřejněny v dotačním portále Královéhradeckého kraje – DOTIS na adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz . V jednotlivých dotačních oblastech najdete vždy konkrétní dotační program a seznam schválených příjemců.

Jednotliví příjemci pak mohou sledovat i stavy svého projektu – viz tabulka stavů v informacích z roku 2011 http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2010/sledovani-stavu-zadosti-a-vyuctovani-projektu-42874/ .

Nově zavedeným stavem je informace – Dotace neposkytnuta. Tato informace slouží pro ukončení evidence žádostí, které získaly dost bodů v hodnocení, ale vzhledem k převisu požadavků jim nebyly přiděleny finanční prostředky. Pokud je stav Vaší žádosti Bodové hodnocení OK, pak to znamená, že Váš projekt je v pořádku, ale bohužel z důvodů vyčerpání finančních prostředků již nemohl být podpořen. Jeho podpora je možná z vrácených finančních prostředků v průběhu roku. V takovém případě Vás budeme kontaktovat.