Program spolupráce ČR - Vlámsko 2008-2010

30. 8. 2007 Autor: Roman Klíma

Zpět na přehled programů a iniciativ


Informace o programu

Ministerstva zahraničních věcí Vlámska a České republiky podepsaly dne 21. února 2006 „Program spolupráce na léta 2006 –2007 mezi Českou republikou a Vlámskem“. Program byl prodloužen do roku 2009. Příjem žádostí byl ukončen 31. 3. 2009, dosud nebyla podána žádná žádost. V případě relevantního zájmu z vlámské strany lze podávat žádosti až do konce září.

V rámci Programu Vlámské spolupráce se střední a východní Evropou je Česká republika zařazena od roku 2005 do I. pilíře – Spolupráce s novými členskými státy Evropské unie. V pilíři I. je začleněno 10 nových členských států EU.

Vlámská vláda podporuje v rámci I. pilíře jen společné projekty, které budou vytvářet a posilovat vazby mezi vlámskými a českými organizacemi, spolupráci mezi sdruženími měst a obcí a projekty vzdělávání a výměny zkušeností mezi asociacemi (asociace měst, hospodářská komora, agrární komora, aj.).

Projekty by měly navazovat na již vytvořené kontakty a sítě.

S případnými dotazy na rozsah uznatelných aktivit, pravidla programu atd., se můžete obracet na pracovníky Ministerstva financí ČR, Dominiku Heřtovou a Blanku Kiliánovou (Dominika.Hertova@mfcr.cz nebo Blanka.Kilianova@mfcr.cz). Na výše uvedené pracovníky se můžete obracet i v případě hledání vhodného partnera pro připravovaný projekt.