Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeProjektyÚzemní plánování

Jednotný portál územního plánování

27.2.2006 0:00

Jednotný portál územního plánování obsahuje portál pro prezentaci Zásad Územního Rozvoje - ZÚR Královéhradeckého kraje, Územní plány (obcí) na území Královéhradeckého kraje, Územně analytické podklady - ÚAP na území Královéhradeckého kraje

Jednotný portál územního plánování

Zásady Územního Rozvoje - ZÚR Královéhradeckého kraje

Zadání územního plánu velkého územního celku Královéhradeckého kraje schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na konci roku 2006 se stalo, podle ustanovení § 187 odst. 6 nového stavebního zákona, zadáním Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Pořizovatel: Královéhradecký kraj

Datum: XI/2006

Zpracoval: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Portál územních plánů (obcí) na území Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje od roku 2004 zpřístupňuje na internetu hlavní výkresy ÚP obcí, případně ÚPN SÚ a dalších ÚPD, které jsou platnými dokumentacemi pro danou obec. Od roku 2006 se součástí portálu o ÚP stala aplikace pro evidenci územně plánovací činnosti v kraji. Ta je v pasivním modu dostupná uživatelům internetu, kterým zpřístupňuje informace o jednotlivých ÚPD evidované pomocí této aplikace uživateli - administrátory - krajského úřadu.

Územně analytické podklady - ÚAP na území Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zajistil v rámci metodické podpory ORP a v zájmu jednotného zpracování ÚAP na území kraje datový model DMG ÚAP. Výrazně nad rámec svých zákonem daných povinností zajišťuje technickou pomoc ORP - zpracovává datové sady "plošných poskytovatelů údajů o území" do podoby referenčních dat ve struktuře datového modelu DMG ÚAP a tato data dává k dispozici oprávněným uživatelům z ORP na webovém portálu. Vede sdílenou evidenci poskytovatelů a jejich kontaktních informací. Registrovaným uživatelům jsou k dispozici jednotlivé agendy aplikace ÚAP Kit, které jim nabízí funkčnost odpovídající jejich uživatelským právům.


Autor: Jiří Holas