Jak začít?

30. 10. 2015

Mapy a mapové projekty si můžete zobrazit pomocí webové mapové aplikace HV-Map (postačí mít nainstalovaný webový prohlížeč) nebo pomocí starší JAVA aplikace, kde uživatel musí mít nainstalovanou JAVU.

HV-Map

HV-Map - návod pro ovládání mapových aplikací


JAVA klient - stručný návod

Stručný návod k ovládání aplikace je rozdělen do několika témat:

  1. Hledání na mapě podle lokality
  2. Hledání na mapě pomocí databázového dotazu
  3. Výběr z více vrstev


1. Hledání na mapě podle lokality

V okně prohlížeče se zobrazí mapa Královéhradeckého kraje s legendou, v níž jsou vrstvy spadající do zájmové oblasti. (viz obr. 1)

Mapa Královéhradeckého kraje
obr. 1 - Mapa Královéhradeckého kraje

U jednotlivých vrstev je čtvereček se znaménkem plus nebo mínus. Plus znamená, že vrstva není rozbalená. Po kliknutí levým tlačítkem myši na plus se rozbalí seznam kategorií, patřících do vrstvy. Mínus znamená, že je vrstva již rozbalená. Pokud klikneme levým tlačítkem myši na mínus, tak se vrstva zabalí.
U každé kategorie je čtvereček, který je buď zaškrtnutý, nebo prázdný. Zaškrtnutí znamená, že kategorie je viditelná v mapě. Pokud je prázdný, tak kategorie viditelná není. Kliknutím levého tlačítka myši lze čtvereček zaškrtnout nebo odškrtnout.

Pomocí tlačítka Přiblížení         v horní nástrojové liště vymezíte a přiblížíte území, ve kterém chcete vyhledávat informace o rozvojových plochách. Klikněte na tlačítko Přiblížení a potom nad mapou zmáčkněte a podržte levé tlačítko myši a tažením kurzoru vymezte zvolené území (čtverec nebo obdélník). (viz obr. 2)
Tímto způsobem vyberete pomocí lupy pro nás výhodnější velikost vybraného území (měřítko mapy).

Lze použít i přehledku v levém dolním rohu okna a vybrat zvolené území tažením levého tlačítka myši v přehledce. (viz obr. 3)

Přehledka obr. 3 - Přehledka

Poté vyberte v legendě levým tlačítkem myši vrstvu (viz obr. 4)
Vybraná vrstva se zobrazí v modrém poli (obdélníku) a stává se aktuální vrstvou pro vyhledávání.

Aktuální vrstva obr. 4 - Výběr aktuální vrstvy pro vyhledávání

Po vybrání aktuální vrstvy stiskněte tlačítko Informace a tažením levého tlačítka myši upřesněte území zájmu a pustíme tlačítko myši. (viz obr. 5)

Výber zájmové oblasti
obr. 5 - Výběr zájmové oblasti pomocí tlačítka Informace

Je možné vybírat zájmové území i jiného tvaru než obdélníkového (čtvercového). Slouží k tomu tlačítka Informace, Výběr linií, Výběr kruhen
Výběr polygonem - klikáním levého tlačítka myši určujete vrcholy n-úhelníku; pro ukončení výběru území klikneme v okolí počátečního bodu ve chvíli, kdy se kurzor změní z Kurzor na Kurzor.

Po uvolnění tlačítka myši se otevře nové okno prohlížeče s informacemi o hledaných objektech ve vybrané oblasti (viz obr. 7). Vždy se zobrazí maximálně 20 záznamů na stránku. Pokud jich je více než 20, můžete přepínat mezi jednotlivými stránkami.

Vybrané investiční plochy
obr. 7 - Informace o vybraných objektech

Pokud je existují podrobnější informace o vybraném objektu, tak název objektu je odkaz a po kliknutí na něj se otevře okno s detailními informacemi, přílohami či fotografiemi.2. Hledání na mapě pomocí databázového dotazu

Území, na kterém chcete vyhledávat informace, a aktuální kategorii vyberte stejným způsobem jako v 1. tématu (Hledání na mapě podle lokality).

Klikněte na tlačítko Informace v horní nástrojové liště. Na obrazovce se objeví formulář s rozbalovacím seznamem, ve kterém vyberte, podle jakého kritéria se mají objekty vyhledat. (viz obr. 9)

Formulář pro vyhledávání obr. 9 - Formulář pro vyhledávání

Složitý dotaz
obr. 13 - Zadání složitějšího dotazu

Po vybrání možností vyhledání zmáčkněte tlačítko OK. Zobrazí se v novém okně seznam všech objektů v dané obci (městě). Pokud je zaškrtnuto tlačítko "Zaostřit na výběr", tak se měřítko mapy změní tak, aby byly všechny objekty vidět v mapě.

Je možné provést i složitější dotaz s použitím výroků "a zároveň", "nebo", "a není".
Vyhledají se všechny objekty, splňující všechny podmínky.3. Výběr z více vrstev

Pokud chcete vyhledávat ve více vrstvách současně, tak vyberte požadované kategorie levým tlačítkem myši a současně držte stisknuté tlačítko CTRL. Tímto výběrem se šedě označí všechny kategorie, aktuální vrstva je vyznačena modře (poslední označená) a v seznamu pro databázový výběr bude jako první zobrazená.

U všech výběrů se postupujte stejně jako u výběru z jedné vrstvy, jen je zadáno současně více vrstev a je možné kombinovat dotazy.

Po zadání dotazu, se otevře okno prohlížeče se všemi nalezenými objekty, zařazenými do skupin podle vrstev.