Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeDokumenty, informaceKe stažení

Data ve formátu *.shp

22.6.2009 10:16

Upozornění: Tato data jsou určena pouze pro vlastní potřebu stahujícího, nejsou určena k vytváření kartografických děl za účelem obchodního užití jejich rozmnoženin

Hranice velkých územních celkù

Velké územní celky (zip, 71 kB, 22.6.2009 10:40)
Popis dat  •  Polygonová vrstva vymezující území projednávaných nebo schválených územních plánů velkých územních celků
Způsob pořízení dat  •  zpracováním z vektorové vrstvy hranic k.ú. Královéhradeckého kraje
Mapový podklad  •  soubor vektorových hranic k.ú. 1:10 000 - ČÚZK
Pořízeno  •  září 2002
Rozsah  •  území Královéhradeckého kraje

Živnostenské úřady

Živnostenské úřady (zip, 4 kB, 22.6.2009 13:22)
Popis dat  •  sídla Živnostenských úřadů na území kraje
Způsob pořízení dat  •  vektorizací nad čísly popisnými
Pořízeno  •  prosinec 2004
Rozsah  •  území Královéhradeckého kraje

Ústavy sociální péče

Organizace sociální péče (zip, 5 kB, 22.6.2009 13:25)
Popis dat  •  Ústavy sociální péče na území Královéhradeckého kraje
Způsob pořízení dat  •  vektorizací čísel popisných Královéhradeckého kraje
Pořízeno  •  prosinec 2002
Rozsah  •  území Královéhradeckého kraje

Školy a školská zařízení v Královéhradeckém kraji

Školská zařízení (zip, 18 kB, 22.6.2009 15:41)
Popis dat  •  školy a školská zařízení v Královéhradeckém kraji
Způsob pořízení dat  •  vektorizací nad čísly popisnými
Pořízeno  •  prosinec 2004
Rozsah  •  území Královéhradeckého kraje

Památkově chráněná území

Památkově chráněná území (zip, 89 kB, 22.6.2009 15:49)
Popis dat  •  polygonová vrstva Památkově chráněných území Královéhradeckého kraje
Způsob pořízení dat  •  vektorizací nad katastrálními mapami
Mapový podklad  •  DKM, rastrové kat. mapy 1:2 8800, 1:2000, 1:1000
Pořízeno  •  únor 2005
Rozsah  •  území Královéhradeckého kraje

Zdravotnická zařízení zřizovaná krajem

Zdravotnická zařízení (zip, 3 kB, 22.6.2009 16:06)
Popis dat  •  Zdravotnická zařízení zřizovaná krajem
Způsob pořízení dat  •  vektorizací nad čísly popisnými
Pořízeno  •  září 2004
Rozsah  •  území Královéhradeckého kraje

Organizace sociální péče zřizované Královéhradeckým krajem

Popis dat  •  Organizace sociální péče zřizované Královéhradeckým krajem
Způsob pořízení dat  •  vektorizací nad čísly popisnými
Pořízeno  •  prosinec 2004
Rozsah  •  území Královéhradeckého kraje

Kulturní organizace zřizované Královéhradeckým krajem

Organizace kultury (zip, 4 kB, 22.6.2009 16:12)
Popis dat  •  Kulturní organizace zřizované Královéhradeckým krajem
Způsob pořízení dat  •  vektorizací nad čísly popisnými
Pořízeno  •  prosinec 2004
Rozsah  •  území Královéhradeckého kraje

Organizace z oblasti dopravy zřizované Královéhradeckým krajem

Oranizace dopravy (zip, 5 kB, 22.6.2009 16:16)
Popis dat  •  Organizace z oblasti dopravy zřizované Královéhradeckým krajem
Způsob pořízení dat  •  vektorizací nad čísly popisnými
Pořízeno  •  prosinec 2004
Rozsah  •  území Královéhradeckého kraje

Muzea a galerie na území Královéhradeckého kraje

Muzea a galerie (zip, 10 kB, 22.6.2009 16:18)
Popis dat  •  Muzea a galerie na území Královéhradeckého kraje
Způsob pořízení dat  •  vektorizací nad čísly popisnými
Pořízeno  •  prosinec 2002
Rozsah  •  území Královéhradeckého kraje

Autor: Alice Martinková