Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeDokumenty, informaceAktuality

Účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje

22.7.2013 10:17

Královéhradecký kraj v rámci Projektu „Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje“ nechal zpracovat Účelovou katastrální mapu Královéhradeckého kraje.

Královéhradecký kraj v rámci Projektu „Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje“ nechal zpracovat Účelovou katastrální mapu Královéhradeckého kraje ve formě digitálního bezešvého vektorového obrazu katastrální mapy umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu Královéhradeckého kraje mimo území s Digitální katastrální mapou (DKM) a Katastrální mapou digitalizovanou.

Projekt II. Digitální mapa veřejné správy – ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07378, je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Zhotovitelem Účelové katastrální mapy Královéhradeckého kraje je firma T-MAPY spol. s r.o.. První etapa projektu byla ukončena 31.12.2012 předáním vytvořených dat Účelové katastrální mapy. Následná druhá etapa byla ukončena 30.6. 2013 a spočívala v aktualizaci Účelové katastrální mapy ve vybraných katastrálních územích dle požadavku Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Účelovou katastrální mapu převzal a dále ji bude aktualizovat vlastními silami.

Účelová katastrální mapa v žádném případě nenahrazuje Digitální katastrální mapu, ale do doby plného pokrytí území Královéhradeckého kraje Digitální katastrální mapou umožňuje její využití pro řadu úloh, které řeší veřejná správa, např. územní plánování, správa majetku atd.

Obce Královéhradeckého kraje mohou o data požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje, kontaktní osobou je ing. Jiří Holas z oddělení informatiky (tel. 495 817 144, e-mail: jholas@kr-kralovehradecky.cz ). Data jsou k dispozici ve formátech ESRI SHP a DGN.

Autor: Jiří Holas